Tentoonstelling Naasten – kijken vanuit het perspectief van naasten

De expositie ‘Naasten’ gaf een inkijk in wat het voor mantelzorgers betekent om te zorgen voor een ernstige zieke dierbare die binnenkort zal komen te overlijden. Samen met twee tekenaars, toen nog laatstejaars studenten bij ArtEZ Zwolle, is het stripboek ‘Naasten’ (2019) ontwikkeld. Dit was een bijzondere samenwerking tussen kunst en wetenschap, omdat het boek is gebaseerd op interviewonderzoek van Radboud umc- onderzoeker Maaike Haan. Zie ook www.graphicnovelnaasten.nl.

Vrijdag 6 november – Maandag 16 november 2020 Tijdens openingstijden van de bibliotheek Bibliotheek Pijnacker Julianalaan 47, Pijnacker

 

Wat is mantelzorg?

Je bent mantelzorger als je zorgt voor een zieke of hulpbehoevende naaste zoals een partner, kind, ouder, broer, zus, vriend of buur. Voor de één is mantelzorg verlenen vanzelfsprekend en fijn om te doen. Een ander ervaart het juist als zwaar. SWOP-mantelzorgconsulenten Josita Woesthuis & Nienke Oldenhuis helpen je graag jouw balans te zoeken als mantelzorger. Voor alle vragen over mantelzorg kun je bij hen terecht via 015-3 699 699 of mantelzorg@swop.nl.

De Week van de Mantelzorg en Corona

Om de Week van de Mantelzorg 2020 Corona-proof doorgang te laten vinden gold dit jaar het volgende:

• Je kunt deelnemen aan maximaal 3 activiteiten.

• Voor alle activiteiten geldt dit jaar: VOL = VOL.

• Wil je een introducé meenemen? Houdt dan rekening met de coronarichtlijnen van het RIVM: we houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor mensen die tot één huishouden behoren en voor mensen die een hulpbehoevende ondersteunen, bijvoorbeeld bij het duwen van een rolstoel. Wij vertrouwen erop dat je hierin je eigen verantwoordelijkheid neemt. Indien je introducé niet tot jou huishouden behoort gaan wij ervan uit dat je dit zelf vooraf aan ons aangeeft zodat we hier rekening mee kunnen houden, geef je niets aan is de kans dus aanwezig dat je met je introducé binnen de 1,5 meter zit.

• Kijk bij de activiteiten wanneer een introducé welkom is.

Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp, Stichting Bibliotheek Oostland en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland organiseren gezamenlijk deze speciale week voor mantelzorgers. De Week van de Mantelzorg is financieel mogelijk gemaakt door gemeente Pijnacker-Nootdorp.