Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt hard gewerkt om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Het is een complex probleem waar iedereen mee te maken kan krijgen, van jong tot oud. Meerdere lokale organisaties binnen de gemeente Pijnacker- Nootdorp werken hierin samen. Zo is er een netwerk rondom eenzaamheid opgezet en is er gezamenlijk gewerkt aan een actieprogramma en uitvoeringsplan eenzaamheid “Samen naar Verbinding” 2024 – 2026.

Dinsdag 14 november jl. is deze lokale samenwerking officieel bekrachtigd door het tekenen van het coalitieakkoord ‘Samen naar verbinding in Pijnacker-Nootdorp’. Vijfentwintig organisaties kwamen samen in het bestuurscentrum en plaatsten hun handtekening.

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt momenteel al veel gedaan om het gevoel van eenzaamheid te voorkomen en/of tegen te gaan. Tijdens uiteenlopende activiteiten als koffie- en ontmoetochtenden, (sport-)activiteiten voor jongeren, beweegmomenten voor ouderen, workshops, lezingen en wandelclubs worden de inwoners samengebracht.

Helaas blijkt uit de cijfers dat eenzaamheid nog veel voorkomt bij onze inwoners, vertelt Marieke van Bijnen, wethouder sociaal domein. Daarom is het van belang dat we binnen het netwerk van partnerorganisaties nauw samenwerken, kennis delen, elkaar op de hoogte houden en naar elkaar doorverwijzen. We zijn dus erg blij dat we zo’n brede coalitie hebben kunnen vormen en zoveel partijen zich willen inzetten voor de bestrijding van eenzaamheid. Van kerken en zorginstellingen, tot wijkverenigingen en culturele instellingen.”