Wie zijn wij?

SBJ SamenSterk is het innovatieplatform binnen het sociaal domein in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het initiatief voor SBJ SamenSterk ligt bij Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP), de Bibliotheek Oostland en het Jongerenwerk van gro-up Buurtwerk. Er worden echter waar nodig en wenselijk andere organisaties betrokken.

SBJ SamenSterk werkt samen met inwoners aan een sterkere samenleving in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Samen kunnen we van Pijnacker-Nootdorp een gemeente maken waar je alle kansen krijgt om je te ontwikkelen. Een gemeente waar je met plezier en in verbinding met anderen woont. Een gemeente waar we elkaar verleiden tot meedoen.

Onze droom is dat inwoners, private en publieke partijen zich samen inzetten voor de onderlinge verbondenheid en ontwikkeling van de inwoners in Pijnacker-Nootdorp. Dat mensen goed voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en meedoen aan onze samenleving.

Wie werken er bij SBJ?

Jacqueline van Veen

Madelein van den Bulk

Dimitri Mannaart