SBJ SamenSterk is het innovatieplatform binnen het sociaal domein in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het initiatief voor SBJ SamenSterk ligt bij Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP), de Bibliotheek Oostland en het Jongerenwerk van gro-up Buurtwerk. Er worden echter waar nodig en wenselijk andere organisaties betrokken. Samen zetten deze organisaties zich dagelijks in voor een sterkere samenleving in Pijnacker-Nootdorp. Van jong tot oud, in elk deel van Pijnacker-Nootdorp. Dit doet SBJ SamenSterk door het initieren, stimuleren en faciliteren van gezamenlijke thematische activiteiten en het bieden van ondersteuning bij (burger)initiatieven in de samenleving.

Samen maken wij van Pijnacker-Nootdorp een gemeente waar je alle kansen krijgt om je te ontwikkelen. Een gemeente waar je met plezier en in verbinding met anderen woont. Een gemeente waar we elkaar verleiden tot meedoen.”