“SBJ SamenSterk bestaat uit drie organisaties. Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP), Bibliotheek Oostland en Stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden-Holland. Samen zetten deze organisaties zich dagelijks in voor een sterkere samenleving in Pijnacker-Nootdorp. Van jong tot oud, in elk deel van Pijnacker-Nootdorp. Dit doet SBJ SamenSterk door het gezamenlijk organiseren van activiteiten en het bieden van ondersteuning bij (burger)initiatieven in de samenleving. Samen kunnen we van Pijnacker-Nootdorp een gemeente maken waar je alle kansen krijgt om je te ontwikkelen. Een gemeente waar je met plezier en in verbinding met anderen woont. Een gemeente waar we elkaar verleiden tot meedoen.”

WIE ZIJN WIJ?

SBJ SamenSterk wordt geïnitieerd door Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP), de Bibliotheek Oostland en de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (STJJMH) en draagt op een gerichte en samenhangende manier bij aan de zelf- en samenredzaamheid van inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.