Wat zijn informele netwerken?

Informele netwerken zijn sociale verbanden tussen mensen die onderling met elkaar verbonden zijn op basis van een gedeelde overeenkomst, een gemeenschap. Het gaat om niet-beroepsmatige ondersteuning en onbetaalde inzet door vrijwilligers. Voorbeelden van informele netwerken zijn vrijwilligers- en burgerinitiatieven. Deze informele netwerken ondersteunen op een laagdrempelige en vertrouwde manier mensen in een gemeenschap.

Hulp en ondersteuning

Informele netwerken zijn gericht op het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Krachtige informele netwerken bieden extra ondersteuning aan individuen en gemeenschappen, naast wat welzijns- en zorgorganisaties kunnen bieden. Behalve dat informele netwerken directe steun en hulp kunnen bieden aan mensen, kunnen ze ook een belangrijke brugfunctie vervullen. Namelijk tussen burgers en formele organisaties of instellingen, zoals gemeenten en zorgorganisaties.

Informele netwerken zijn belangrijk omdat de zorg in de toekomst niet meer altijd op dezelfde manier geboden kan worden als nu het geval is. Mensen zullen dus meer voor elkaar moeten doen.

Stappenplan

Informele netwerken kunnen per wijk, per doelgroep en per situatie verschillen. De gemeente heeft aan ons gevraagd om deze te ontwikkelen in welke vorm dan ook. We volgen hierbij het volgende stappenplan:

 • Organisaties die in de wijk werken bij elkaar brengen
 • Bestaande situatie in kaart brengen (welke initiatieven zijn er al, waar zitten de zogenaamde haakjes)
 • Ontmoeting tussen inwoners stimuleren met de achterbannen van de organisaties
 • Deelname van inwoners aan activiteiten stimuleren
 • Tijdens de deelname aan de activiteiten:
  1. Inwoners stimuleren om zelf iets te gaan organiseren en hen hierbij ondersteunen (ontmoeting)
  2. Inwoners stimuleren om andere inwoners te ondersteunen (hulp en zorg)
 • Inwoners stimuleren om zelfstandig iets te organiseren

Resultaten

SBJ SamenSterk heeft als opdracht om Informele netwerken te ontwikkelen in een aantal wijken in Pijnacker-Nootdorp. De resultaten zijn als volgt geformuleerd (niet alle resultaten zijn hieronder genoemd, zie voor de rest de opdracht van SBJ SamenSterk voor 2024):

 • Informele netwerken in de wijken Pijnacker Noord, Nootdorp Plan-West en Delfgauw rondom de Kiezel zijn duurzaam opgezet en gezamenlijke activiteiten en projecten worden georganiseerd. Hierbij aansluitend op wat er al is en dit uitbouwen
 • Er is een op maat methodiekbeschrijving rondom Informele netwerken in de wijken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp (de Pijnacker-Nootdorpse methode)
 • Er zijn sociale kaarten van de wijken
 • Er is in samenwerking met gemeente onderzocht en bepaald op welke manier de informatie duurzaam kan worden ontsloten voor de drie doelgroepen (professionals, vrijwilligers en inwoners). Er is bepaald of dit een website, platform oid moet/kan worden en hoe het beheer (in de toekomst) geregeld kan worden.

Wilt u meer informatie, of zich aansluiten bij de coalitie? Mail dan naar  mvandenbulk@sbjsamensterk.nl