Vraagt u zich wel eens af wie voor uw gaat zorgen als u het zelf niet meer kunt? Bent u mantelzorger voor een dierbare? Als u niet alleen de zorg voor iemand heeft, maar ook de financiële zaken en administratie regelt, vragen instanties vaak om een juridische basis. Het levenstestament kan daarin voorzien.

Met een levenstestament wordt een vertegenwoordiger aangewezen voor het geval iemand zelf geen beslissingen meer kan of wil nemen. Denk aan beslissingen over administratieve en financiële zaken, maar ook over persoonlijke en medische aangelegenheden. Belangrijk als u mantelzorger bent, want veel instanties willen alleen met u handelen als u juridisch gemachtigd bent. Denk aan de bank of het Centrum voor Indicatiestelling Zorg.

Het is wel belangrijk dat degene die mantelzorg krijgt ‘op tijd’ een levenstestament bij de notaris maakt. Immers, alleen als iemand nog wilsbekwaam is kan een levenstestament worden gemaakt. Wilsbekwaam wil zeggen dat iemand de impact kan overzien van zijn of haar beslissingen. Als iemand niet meer wilsbekwaam is, moet er bij de rechter ‘bewind’ (en eventueel mentorschap) worden aangevraagd.

Op zich is een bewind prima, want met het bewind komt ook de jaarlijkse rekening en verantwoording en machtiging voor bepaalde rechtshandelingen en dat geeft een veilig gevoel, maar er kleven ook nadelen aan.

In de workshop “levenstestament” werd op een heldere manier uitgelegd waarom het verstandig is om zelf en op tijd een levenstestament te maken. Wilde u meer weten over het levenstestament dan was deze workshop een aanrader!

De workshop vond plaats op donderdag 31 maart 2022 van 13:00-15:30 uur in de Keijzershof, Floralaan 102-104, Pijnacker.