De SWOP organiseert ieder jaar in de maand maart belastingspreekuren in Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker. Getrainde vrijwilligers met jarenlange ervaring op het gebied van belastingen verzorgen de aangiftes. Zij komen ook op huisbezoek wanneer je wegens (medische) omstandigheden niet in de gelegenheid is om naar de spreekuren te komen. Als je later in het jaar aangifte moet of wil doen, dan kan contact worden opgenomen met de SWOP. De vrijwilligers maken hiervoor dan een afspraak en komen op huisbezoek.

Voor wie?
De invulservice is bedoeld voor particulieren in Pijnacker-Nootdorp. Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening mag het jaarinkomen niet hoger zijn dan € 30.000,- voor alleenstaanden en € 45.000,- voor samenwonenden.

Wat kost het?
Er wordt een bijdrage gevraagd afhankelijk van het inkomen. De bijdrage wordt vastgesteld na het invullen van de aangifte en naar aanleiding van het verzamelinkomen. Voor een minimuminkomen ligt dit rond de € 10,-.

Hoe werkt het?
Een afspraak voor het invullen van de aangifte kan alleen telefonisch. De afspraak wordt schriftelijk bevestigd. Je krijgt dan ook een overzicht van alle papieren die je mee moet nemen om de aangifte te kunnen invullen en versturen.
Van de aangifte krijg je een kopie mee.

De belastingaangifte wordt digitaal verzonden. Daarom is het noodzakelijk dat je in het bezit bent van een DigiD. Heb je geen DigiD? Geef dit aan bij het maken van de afspraak. De DigiD is niet alleen noodzakelijk om digitaal aangifte te doen, maar geeft je ook toegang tot andere instanties, zoals de zorgverzekering, SVB, gemeente, overheid, enz. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD? Ook daar kunnen we je bij helpen.

Hulp en Informatie Punt (HIP) toeslagen
Als wijzigingen in de persoonlijke situatie niet worden doorgegeven dan is de kans groot dat op een later tijdstip de te veel ontvangen toeslag moet worden terugbetaald.
Om particulieren in Pijnacker-Nootdorp hiermee van dienst te kunnen zijn, zijn wij een Hulp en Informatie Punt (HIP) geworden.
Heb je vragen toeslagen? Maak dan een afspraak bij de Formulierenbrigade.
Neem altijd je DigiD mee naar de afspraak om een aanvraag te doen of wijziging door te geven voor de toeslagen.