We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp mee kunnen doen. Daarom kunnen inwoners met een laag inkomen met diverse regelingen worden ondersteund. Zo kunnen kinderen mede dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur toch sporten of meedoen aan culturele activiteiten, zoals muziek maken of toneel spelen. En dankzij Stichting Leergeld kunnen ouders agenda’s, schriften, pennen, leesboeken of kleding aanschaffen voor hun kind. Ook voor volwassenen geldt dat ze bijvoorbeeld dankzij het Werkfit abonnement of
de regeling maatschappelijk verkeer, deel kunnen nemen aan diverse (sport)activiteiten. In deze flyer vindt u meer informatie over de beschikbare ondersteuning