SBJ SamenSterk organiseert niet zo maar activiteiten rondom bepaalde thema’s. Daar is onderzoek aan vooraf gegaan. Veel data van reeds bestaand onderzoek is naast elkaar gelegd waar thema’s naar voren kwamen en wijken met elkaar vergeleken konden worden. Op basis daarvan zijn prioriteitswijken bepaald waar we extra aandacht aan geven. Dit zijn niet alleen wijken waar het slechter gaat maar ook wijken waar kansen liggen. Al onze bevindingen zijn gebundeld in kernprofielen. Bent u benieuwd naar de kernprofielen, neem dan contact op met Jacqueline van Veen via het contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *