Soms vormt het bijhouden van de eigen financiële administratie een probleem. Als je hulp nodig hebt bij het op orde maken en houden van je administratie, dan kun je een beroep doen op onze Hulp bij Thuisadministratie. Vrijwilligers helpen je bij het op orde brengen en/of houden van de persoonlijke financiële administratie. Desgewenst kunnen zij je ook informatie gegeven over voorzieningen en financiële regelingen voor kwijtschelding, subsidiering of vergoeding van gemaakte kosten.

Voor wie?
Hulp bij Thuisadministratie is bedoeld voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp die door omstandigheden niet (meer) in staat zijn om zelf hun administratie bij te houden.

Mensen die de eindverantwoordelijkheid niet meer kunnen dragen of onder beheer zijn gesteld kunnen geen gebruik maken van deze dienstverlening.

Bij welke zaken wordt hulp geboden?
Afhankelijk van de behoefte, wordt hulp geboden bij:
– het ordenen van de gehele administratie
– het invullen en controleren van bank-/giroafschrijvingen
– regelen van automatische afschrijvingen
– telefoneren met instanties
– een overzicht maken van inkomsten en uitgaven
– het verzorgen van declaraties ziektekosten
– bemiddelen naar instantie voor budgettering en schuldensanering
– invullen van aanvraagformulieren voor financiële regelingen
– invullen aanmeldformulier voorzieningen

Hoe werkt het?
Na aanmelding wordt je gekoppeld aan een van de vrijwilligers van Hulp bij Thuisadministratie.De vrijwilliger bezoekt je eenmaal per maand (zo nodig vaker) en je neemt samen de administratie door.
Iedere deelnemer ontvangt een map waarin de financiële administratie wordt geordend. In het bijbehorende logboek noteert de vrijwilliger wat er iedere keer is gedaan.

Kosten
€ 8,75 per maand
Bij aanvang wordt eenmalig € 8,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Aanmelden
Aanmelden voor Hulp bij Thuisadministratie kan bij coördinator Joke Wunnink via 015-3 699 699 of joke.wunnink@swop.nl (werkdagen: maandag en donderdag).