Bij het Young Leaders programma in CulturA & Zo krijgen jongeren van 14-23 jaar de kans om zichzelf te ontwikkelen tijdens hun vrijwilligerswerk en/of (maatschappelijke/snuffel) stage.

Het programma start 2 keer per jaar en bevat 10 modules.

Tijdens deze modules gaan de jongeren wekelijks in groepjes van 3-6 jongeren aan de slag met de volgende thema’s:

  1. Kennismaking
  2. Kwaliteiten
  3. Leiderschap
  4. Mijn verleden
  5. Mijn toekomst
  6. Activiteit organisatie
  7. Presentatie maken
  8. Presenteren
  9. Activiteit uitvoering
  10. Afsluiting

Iedere module neemt circa 1,5-2 uur in beslag en wordt begeleid door jongerenwerkers van Gro-Up Buurtwerk en waar nodig door medewerkers van CulturA & Zo. Wekelijks komen de jongeren bij elkaar en werken ze toe naar de organisatie en uitvoering van een activiteit die ze als groep gekozen hebben.

Aan het einde van de modules ontvangen alle jongeren een certificaat van deelname en, als daar behoefte aan is, eventueel nog ondersteuning in hun ontwikkeling en mogelijkheid tot vrijwilligerswerk of langere stages.

Wil je meer informatie of je aanmelden?

Mail dan naar Kirsten: ksnoeij@sbjsamensterk.nl