Vijf procent van de senioren krijgt te maken met zaken die hun veiligheid bedreigen. Het kan bijvoorbeeld gaan over slaan of pesten, bestelen of verwaarlozen. Vooral kwetsbare mensen lopen risico op financiële uitbuiting. De kwetsbaarheid zit in de fysieke beperkingen (slecht zien, weinig mobiliteit) en sociale beperkingen (klein sociaal netwerk, weinig contacten). Ook doordat senioren gestimuleerd worden langer zelfstandig te blijven wonen neemt hun kwetsbaarheid toe. Juist daarom is speciale aandacht voor de broosheid van het ouder worden nodig. Senioren praten hier niet gemakkelijk over, uit angst of schaamte. Bovendien weten zij vaak niet waar zij terecht kunnen met hun vraag.

Om dit onderwerp bespreekbaar te maken speelt theatergroep DRANG op donderdag 21 oktober van 14.30-15.30 uur een toneelstuk getiteld BROOS in theater CulturA & Zo in Nootdorp. Een voorstelling over veilig, gelukkig en vitaal ouder worden. Een voorstelling met een lach en een traan. In het stuk spelen zowel oudere als jongere acteurs mee. Zware kost, maar ook met humor gebracht. Het is serieus en komisch tegelijk en heel herkenbaar. Na afloop van de voorstelling – die ongeveer een uur duurt – kunt u deelnemen aan een workshop en/of is er voor een ieder die daar behoefte aan heeft gelegenheid tot napraten over wat u hebt gezien en wat voor u van belang is.

Via deze link kunt u een kaartje kopen voor de voorstelling en kunt u zich opgeven voor een workshop en/of de borrel. Een kaartje kost 5 euro (incl een drankje). De voorstelling is financieel mogelijk gemaakt door Fonds 1818 en Fonds Sluyterman van Loo.

SBJ SamenSterk (waaronder Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp, Bibliotheek Oostland en Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland) en de ouderenorganisaties KBO & PCOB in Pijnacker-Nootdorp brengen dit toneelstuk op de planken en vragen hiermee speciale aandacht voor het thema ‘Ouderen en Veiligheid’.

 

BROOS is in de regio al diverse keren opgevoerd. De reacties uit het publiek zijn steevast positief. Naast uitingen van medeleven, verontwaardiging en zelfs boosheid breekt vaak ook een lach door. Juist de humor geeft lucht aan de voorstelling. Theater is immers een uitvergroting van de werkelijkheid. Deze combinatie maakt dat een ieder die het stuk ziet, daarna die onveilige situaties beter zal herkennen en signaleren. Ieder weldenkend mens zal na de voorstelling gezien te hebben zoeken naar manieren om onveilige situaties aan te pakken of te voorkomen.