In de Week van het Geld is het jongerenwerk, zoals iedere andere week, op straat te vinden om met de jeugd kennis te maken, contact te onderhouden en voorlichting te geven. Wat een beetje anders is deze week, is dat het gesprek niet alleen zal gaan over geld maar iedere jongere ook een zakje startkapitaal zal ontvangen van het jongerenwerk! Dus vertoef je lekker buiten en komt de jongerenwerker eraan; schroom niet en vraag naar je startkapitaal!

De Week van het Geld wordt georganiseerd door SBJ SamenSterk in samenwerking met Schuldhulpmaatje, Humanitas, Doel Delfland, Kerkenzorg en de Schuldhulpverlening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De Week van het Geld wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818.