Update 12-03-2020: Helaas hebben we moeten besluiten ons programma voor de week van het geld moeten aanpassen i.v.m. het Corona virus.

Het is op dit moment niet verantwoord om bepaalde activiteiten te organiseren waarbij veel mensen zullen samenkomen. Vandaar dat er op dit moment voor gekozen is om in ieder geval de informatiemarkt van 28 maart te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Van de overige activiteiten wordt op dit moment bekeken of het verantwoord genoeg is deze door te laten gaan, uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Informatiemarkt: Goed omgaan met geld is goud waard!

De week van het geld wordt in Buurt & Zo afgesloten met een informatiemarkt op 28 maart. Humanitas, Schuldhulpmaatje, Kerk en Zorg, Doel GGZ, Voedselbank Delft, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en SBJ SamenSterk hebben de handen ineengeslagen en organiseren van 11 tot 14 uur een markt met informatie over alle regelingen en activiteiten die er zijn in Pijnacker-Nootdorp.

Honderden volwassenen en kinderen hebben niet genoeg inkomen om de vaste uitgaven te doen en maken geen of onvoldoende gebruik van de regelingen die er zijn. Bij de informatiemarkt zijn  organisaties aanwezig die meer kunnen vertellen over alle regelingen en mogelijkheden die er zijn.

Een paar voorbeelden van mogelijkheden waar meer gebruik van gemaakt kan worden:

  • Het niet hoeven betalen van de kosten van het schoolreisje
  • Hulp bij het betalen van een fiets en een computer voor scholieren en studenten.
  • Advies hoe om te gaan met deurwaarders, schuldeisers e.d.
  • Een gratis boodschappenpakket en/of een krantenabonnement
  • Gratis lidmaatschap van een sportvereniging of muziekles e.d.
  • Gratis cursussen en bijscholing (bij voorbeeld lezen/ schrijven/ rekenen)

MISSCHIEN kent u kinderen en volwassenen

  • Die hun verjaardag niet vieren en/of naar verjaardagsfeestje gaan
  • Die niet op schoolreisje gaan/niet sporten of zwemmen
  • Nooit op vakantie en nauwelijks een dagje uit gaan
  • Die onregelmatig of alleen maar parttime werk hebben

Let wel: Niet alleen mensen met een uitkering kunnen in een situatie komen dat ze hun vaste lasten niet kunnen betalen. Mensen met een modaal inkomen, een eigen huis of een eigen bedrijf kunnen net zo goed in zo’n situatie terecht komen. Ook zij kunnen recht hebben op allerhande voorzieningen en persoonlijke hulp bij het oplossen van financiële problemen.

U kan ons helpen deze gezinnen te vinden door deze mensen te bemoedigen om naar de informatiemarkt te gaan en contact met de organisaties op te nemen, zodat ze niet in grotere problemen komen.  Een klein beetje hulp nu voorkomt vaak een hoop kosten en problemen later.

In de week van 23 t/m 28 maart zijn er in de gemeente Pijnacker-Nootdorp activiteiten van de samenwerkingspartners gericht op het omgaan met geld, het programma hiervan is te vinden op de website van gemeente en in de diverse media.

Zaterdag 28 maart 11.00 – 14.00 uur, Buurt & Zo, Julianalaan 47 Pijnacker. Toegang is gratis.

De Week van het Geld wordt georganiseerd door SBJ SamenSterk in samenwerking met Schuldhulpmaatje, Humanitas, Doel Delfland, Kerkenzorg en de Schuldhulpverlening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De Week van het Geld wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818.