Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die langere tijd zorg nodig hebben hun zorg zelf inkopen. Ook sommige zorgtaken van mantelzorgers kunnen uit het pgb worden betaald. In deze informatiebijeenkomst op 19 april kregen mantelzorgers informatie over de verschillende regels voor het inzetten van pgb vanuit de verschillende zorgwetten: Wmo, Jeugdwet, Zorg- en verzekeringswet en de Wet langdurige zorg, alle voor- en nadelen van het aanvragen van een pgb, eigen bijdrage en wanneer die betaald moet worden.